Materiaalin alkuperäinen sivusto

Organisaatioiden tiedon hallintaa säätelee useat eri lait, asetukset, normit ja suositukset. Viranomaisten toimintaan vaikuttavat eniten julkisuuslaki , henkilötietolaki ja arkistolaki . Yritysten, kansalaisjärjestöjen, yhdistysten ja muiden yhteisöjen tiedon hallinnasta on muotoiltu erilaisia suosituksia ja ohjeita.

Tiedon tuottaminen

Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston tietosuojaa koskevat normit
Oppaita rekisterinpitäjälle
Sähköinen asiointi - Sisäasiaianministeriö
Sähköinen asiointi - Viestintävirasto
Sähköisen viestinnän tietosuoja
Julkishallinnon www-sivuston suunnittelun ohjeet
Julkiset verkkopalvelut ja lainsäädäntö


Tiedon organisointi ja säilyttäminen

Arkistolaitos - Aakkosellinen hakemisto
Arkistolaitos - Normit
Opas arkistonmuodostussuunnitelman laatimiseksi ja ylläpitämiseksi
Pysyvästi säilytettävät asiakirjat
Tietoa rekisterinpitäjälle
Hyvä tietää -sarja: Rekisterinpitäjille ja rekisteröidyille
Rekisteröidyn oikeudet
Liikearkistoyhdistyksen opas
Järjestöjen/yritysten arkistointiohjeet
Mitä asiakirjahallinto on?
Tiedon organisointi ja varastointi
Henkilörekistereistä lain kannalta- Jukka Korpela??


Tiedon hallinta

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin tutustuminen - käytännön opas
EU - Tietoyhteiskuntalainsäädäntöä
EU - Tietosuoja sähköisen viestinnän alalla
EU - Henkilötietojen suojelu
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
Valtionhallinnon tietoturvallisuusohjeet
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
PK -yritysten tietoturvaopas
Yritysturvallisuuden osa-alueet
Yritys- ja yhteisötietolaki
Tietoturvallisuuden perusteet
Yliopistojen tietoturvasivut - Lainsäädäntö
JHS-suositukset, JUHTA-julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta


Tiedon käyttö

Euroopan parlamentin julkinen asiakirjarekisteri
Euroopan komission asiakirjarekisteri
EU - Neuvoston julkinen asiakirjahakemisto
EU - Sähköinen asiakirjarekisteri
Euroopan komission asiakirjojen saatavuus - kansalaisen opas
Tietosuojalainsäädäntöä
Tietoturva
Yksityisyyttä suojaavat lait
Työelämän tietosuojalaki
Tietoturva verkossa
Tietosuoja-aiheista sanastoa.
Tietosuoja
Tietosuoja turvaa oikeutesi -esite
Tiedotteet rekisteröidyille -sarja