Recent Changes

Wednesday, November 4

 1. msg Kuinka voi liittyä Viestintätieteiden yliopistoverkoston kumppaniksi message posted Kuinka voi liittyä Viestintätieteiden yliopistoverkoston kumppaniksi Hei, Olen yliopettaja Leena Mäkelä-Marttinen Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta, kulttuurin koulut…
  Kuinka voi liittyä Viestintätieteiden yliopistoverkoston kumppaniksi
  Hei,
  Olen yliopettaja Leena Mäkelä-Marttinen Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta, kulttuurin koulutusalalta. Oppimateriaalinne on erinomainen paketti, ja kysyisinkin, kuinka sen käyttöoikeudet saa korkeakoulumme käyttöön?
  Ystävällisin terveisin,
  Leena Mäkelä-Marttinen
  12:18 am

Monday, August 15

 1. page Oppimateriaalit edited ... Perusopinnot Johdatus kuvalliseen viestintään Johdatus viestintätiteteisiin viestintätiete…
  ...
  Perusopinnot
  Johdatus kuvalliseen viestintään
  Johdatus viestintätiteteisiinviestintätieteisiin
  Grundkurs i medier och kommunikation
  Informaatiotutkimuksen perusteet
  ...
  Viestintätieteiden tutkimusmenetelmiä
  Erityiskurssit
  Finnish Media and Communication System
  Finlandssvensk mediestruktur
  Median pyörteissä - mediakasvatus
  Viestintäkasvatus
  Elokuvan taju
  Kuvanlukutaito
  Tiedonlähteiden ja tiedonhankinnan kurssi
  Informationkällor och informationssökning
  Ryhmäviestinnän perusteet
  Yhteisöviestinnän perusteet
  Viestinnän lait
  Journalistietiikkaa
  Tiedonhallinnan lainsäädäntöä
  Viestinnän lainsäädäntöä

  (view changes)
  6:26 am
 2. page Oppimateriaalit edited ... Viestintätieteiden yliopistoverkoston ja sen yhteistyökumppaneiden tuottamat oppimateriaalit o…
  ...
  Viestintätieteiden yliopistoverkoston ja sen yhteistyökumppaneiden tuottamat oppimateriaalit on tarkoitettu verkoston ja sen jäsenyksikköjen käyttöön. Materiaalien tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet ovat tekijöillä ja tuottajilla.
  Viestintätieteiden yliopistoverkoston sivustolle
  [[include component="pageList" hideInternal="true" limit="10" ]]
  Perusopinnot
  Johdatus kuvalliseen viestintään
  (view changes)
  5:44 am
 3. page Oppimateriaalit edited ... Viestintätieteiden yliopistoverkoston ja sen yhteistyökumppaneiden tuottamat oppimateriaalit o…
  ...
  Viestintätieteiden yliopistoverkoston ja sen yhteistyökumppaneiden tuottamat oppimateriaalit on tarkoitettu verkoston ja sen jäsenyksikköjen käyttöön. Materiaalien tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet ovat tekijöillä ja tuottajilla.
  Viestintätieteiden yliopistoverkoston sivustolle
  [[include component="pageList" hideInternal="true" limit="10" ]]
  Perusopinnot
  Johdatus kuvalliseen viestintään
  Johdatus viestintätiteteisiin
  Grundkurs i medier och kommunikation
  Informaatiotutkimuksen perusteet
  Tutkimuskurssit
  Viestintätieteellinen tutkimus
  Viestintätieteiden tutkimusmenetelmiä
  Erityiskurssit

  (view changes)
  5:42 am
 4. page Tiedonhallinnan lainsäädäntöä edited Materiaalin alkuperinen alkuperäinen sivusto Organisaatioiden tiedon hallintaa säätelee useat e…
  Materiaalin alkuperinenalkuperäinen sivusto
  Organisaatioiden tiedon hallintaa säätelee useat eri lait, asetukset, normit ja suositukset. Viranomaisten toimintaan vaikuttavat eniten julkisuuslaki , henkilötietolaki ja arkistolaki . Yritysten, kansalaisjärjestöjen, yhdistysten ja muiden yhteisöjen tiedon hallinnasta on muotoiltu erilaisia suosituksia ja ohjeita.
  Tiedon tuottaminen
  (view changes)
  4:59 am
 5. page Tiedonhallinnan lainsäädäntöä edited Materiaalin alkuperinen sivusto Organisaatioiden tiedon hallintaa säätelee useat eri lait, asetu…
  Materiaalin alkuperinen sivusto
  Organisaatioiden tiedon hallintaa säätelee useat eri lait, asetukset, normit ja suositukset. Viranomaisten toimintaan vaikuttavat eniten julkisuuslaki , henkilötietolaki ja arkistolaki . Yritysten, kansalaisjärjestöjen, yhdistysten ja muiden yhteisöjen tiedon hallinnasta on muotoiltu erilaisia suosituksia ja ohjeita.
  Tiedon tuottaminen
  (view changes)
  4:59 am
 6. page Journalistietiikkaa edited Materiaalin alkuperäinen sivusto © Jorma Mäntylä (5 op / 3 ov) Esipuhe

  Materiaalin alkuperäinen sivusto
  © Jorma Mäntylä

  (5 op / 3 ov)
  Esipuhe
  (view changes)
  4:56 am
 7. page Yhteisöviestinnän perusteet edited Materiaalin alkuperäinen sivusto Vastaava toimittaja: Jaakko Lehtonen Työryhmä: Pertti Hurme …
  Materiaalin alkuperäinen sivusto
  Vastaava toimittaja:
  Jaakko Lehtonen
  Työryhmä:
  Pertti Hurme
  Elisa Juholin
  Hanna Korhonen
  Anna-Liisa Ollitervo
  Liisa Salo-Lee
  Iina Åman
  Päivi Vaahterikko-Mejía

  Käyttäjälle
  Tervetuloa tutustumaan yhteisöviestintään 
ja Yhteisöviestinnän perusteet -verkko-oppimateriaalin 
kolmanteen "painokseen"!
  Yhteisöviestinnän perusteet -verkko-oppimateriaali sisältää artikkeleita yhteisöviestinnän keskeisiltä alueilta, termikirjaston sekä kirjallisuus- ja linkkilistat. Vaikka tämä materiaali ei olekaan kattava esitys yhteisöviestinnästä oppiaineena, tieteenalana tai tutkimuksen kohteena, sen avulla voi hankkia perustiedot yhteisöviestinnästä.
  ...
  nimitetään poluiksi:
  1)

  1)
  Organisaatioiden viestintä,
  2)

  2)
  Työn taustalla ja
  3)

  3)
  Viestintäammattilaisen tehtäviä.
  Artikkelit-osiossa on myös aiheeseen johdatteleva "Mitä yhteisöviestintä on?" -artikkeli.
  Ensimmäinen polku käsittelee organisaation sisäistä ja ulkoista viestintää, organisaation suhdetta ympäristöönsä sekä myös viestintäteknologiaan ja kansainvälistymiseen liittyviä kysymyksiä. Tämä materiaalin laajin teema sisältää seuraavat artikkelit:
  ...
  Åberg, L. 1989. Viestintä - tuloksen tekijä.
  Julkaistu 1.7.2003 - Päivitetty 17.7.2003
  ...
  1. polkuun
  Takaisin etusivulle",
  "Liite 1: The Components of Public Relations¹
  ...
  Boje, D. & Prieto, L. 2000. What is Postmodern? http://www.horsesenseatwork.com/psl/pages/postmoderndefined.html
  Fidler, R. 1997. Mediamorphosis. Understanding New Media. Thousand Oaks, CA: Pine Forge.
  ...
  viestinnän laitos.
  Yhteisöviestinnän areena. http://www.valt.helsinki.fi/comm/areena/comm/tieto.htm
  ...
  viestintä organisaatiossa.
  http://www.uta.fi/viesverk/tvo/aloitussivu.htm
  Hurme, P. 2001. Online Public Relations: Emerging Organizational Practices. Corporate Communications: An International Journal 6:2, 71-75.
  (view changes)
  4:53 am
 8. page Tiedonlähteiden ja tiedonhankinnan kurssi edited Materiaalin alkuperiäiset sivut TiedonlähteetJohdanto "Knowledge is of two kinds. We know …
  Materiaalin alkuperiäiset sivut
  TiedonlähteetJohdanto
  "Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it" (Samuel Johnson). Tietoa on kahdenlaista: tiedämme asiasta itse tai sitten tiedämme mistä voimme löytää siitä tietoa.
  ...
  Yleisen aihehakemiston akateeminen vastine on virtuaalinen kirjasto. Yleisestä aihehakemistosta sitä erottaa tarkasti määritellyt perusteet aineistovalinnoille ja niiden näkökulman ja laadun arvioinnille. Virtuaaliselle kirjastolle on myös ominaista, että se on rakennettu palvelemaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tarpeita. Virtuaalinen kirjasto määritellään joskus kokoelmaksi informaatioresursseja, joita ylläpitävän instituution ei tarvitse sijaita missään tietyssä paikassa. Termiä voidaan kuitenkin käyttää myös kokoelmasta linkkejä elektroniseen aineistoon, joka on usein käytettävissä www:n kautta. Lähes kaikilla suurilla kirjastoilla on web-sivut linkkikokoelmineen. Jotta resurssien kokoelmaa voitaisiin pitää virtuaalikirjastona, vaaditaan, että aineisto on valittu täsmällisten laatuperiaatteiden mukaisesti. Virtuaalikirjastoja on kaikilla vakiintuneilla tieteenaloilla. Nämä kokoelmat ovat hyviä lähtökohta tarvittaessa luotettavia lähteitä esimerkiksi tutkimuksen tueksi..
  Yksi vanhimmista linkkikokoelmista on the WWW Virtual Library, joka ei kilpaile katteellaan suurien kaupallisten hakemistojen kanssa, mutta joiltakin osiltaan se on yksi parhaista Internet-hakemistoista. Kutakin osa-aluetta ylläpitävät itsenäisesti alansa asiantuntijat. WWW VirtualLibraryn toiminta alkoi Webin keksijän Tim Bernes-Leen aloitteesta 1991. WWW-Virtual Librarystä löytyy myös laaja kokoelma lähteitä informaation laadun arvioinnista.
  ...
  aihealojensa asiantuntijat
  Linkkikirjasto on kirjastojen yhdessä tuottama valikoidun verkkoaineiston hakupalvelu. Linkkikirjastoon pyritään valitsemaan laadukasta, luotettavaa ja hyvää julkaisemistapaa noudattavaa aineistoa. Linkkikirjastossa aineisto on järjestetty yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän mukaan. Sisältää n. 10 000 linkkiä.
  Hakuteos
  ...
  - painettuna ja verkossa: http://thesaurus.com/
  - kokeile katsomalla millainen sanaperhe muodostuu termin "information"
  ympärille
  Lyhennesanakirjat- selittää hakusanoina olevat lyhenteet tai päinvastoin antaa hakusanoina oleville ilmauksille lyhennevastineet.
  esim. Lyhennesanakirja. Hki : Otava, 1985. 2. p. 1986
  ...
  Tietoja Euroopan unionista: (http://www.europarl.eu.int/dg4/factsheets/en/default.htm)
  European Parliament Fact Sheets
  Tietokantoja,
  Euroopan unionin tiedote Euroopan unionin tiedote (10 numeroa vuodessa) selostaa joka kuukausi komission ja yhteisön muiden instituutioiden toimintaa.Sitä julkaisee komission pääsihteeristö yhteisön virallisilla kielillä.
  Ulkoministeriön eurooppatiedotus (http://www.eurooppa-tiedotus.fi/)
  ...
  Tiivistettyjä tilastoja maailmanlaajuisista tilastoista on koottu edelleen suppeita taskupainoksia, esimerkiksi World Statistics Pocketbook. UN (1997), Pieni maailmankirja. Tilastokeskus & Maanmittauslaitos 1995, Suomi Euroopassa. 1993, Vuosikerta '96. Jorma Kytömäki & Ilta-Kanerva Kankaanrinta. Turku 1996.
  Tiivistettyjä tilastoja on myös aihepiirteittäin, esim opetusala (Education at a Glance), talouden tunnusluvut (Main Economic Indicators. OECD ).
  ...
  myös tilastoissa.
  Pohjoismaiset tilastot
  Pohjoismaiden neuvosto julkaisee vuosikirjaa Nordisk statistisk årsbok.
  (view changes)
  4:48 am

More