Artikkelin rakenteen analysointi


ALOITUS
 • miksi artikkeli on kirjoitettu?
 • miten sen tärkeys perustellaan?
 • millainen kysymys esitetään?
 • mitä luvataan?
 • miten herätetään lukijan mielenkiinto?

KYSYMYKSEN KÄSITTELY
 • millä keinoin kysymykseen etsitään vastauksia?
 • miten tekijä ilmaisee ja perustelee väitteitään, päättelyjään ja tulkintojaan?
 • mikä ohjaa tekstin etenemistä?
 • miten tekstiä tehdään vakuuttavaksi?
 • mitkä ovat tekstin auktoriteetit, aineistot, teoriat, käsitteet, menetelmät jne.?
 • entä kirjoittajan omat kokemukset ja havainnot?
 • mihin aiempiin tutkimuksiin viitataan?
 • tekstin moraali, arvot ja etiikka?
 • mitkä ovat kappaleiden ja alalukujen pointit?

LOPETUS
 • mitä artikkelissa tehtiin?
 • miten teksti onnistuu siinä tehtävässään?
 • olisiko artikkelin voinut kirjoittaa tyylillisesti, rakenteellisesti ja päätelmällisesti toisin?

SUHDE YLEISÖÖN, LUKIJAAN?
 • miten kertoja esittää itsensä, onko hän esimerkiksi kaikkitietävä, ironinen, läheinen jne.?
 • kenelle kirjoitettu /opinala, ammattikunta tms., mistä voidaan päätellä?
 • mitkä olivat mielestäsi hyviä, kehnoja tai vaikeita ja helppoja tekstiosuuksia? Miksi?


Takaisin edelliselle sivulle.