Choo (1995) (linkki kotisivulle) määrittelee tietohallinnon tiedonhankinnan, luomisen, organisoinnin, jakelun ja käytön prosessien muodostaman verkoston hallinnaksi. Hänen mukaansa organisaation osaaminen (Knowing) puolestaan on tiedonkäytön prosessien muodostaman verkoston aikaansaamaa laatua.

Choo kategorisoi organisaation tiedonkäytön tiedontarpeisiin, -hankintaan ja -käyttöön ja ehdottaa, että näitä kategorioita olisi kehitettävä edelleen pyrittäessä luomaan tiedonhallintastrategioita. Tiedonhallinnan prosessin vaiheita tarkastellaan (ala)prosesseina tietohallinnon näkökulmasta, koska tietohallinto vastaa tietojärjestelmien, -palvelujen, -prosessien ja -resurssien suunnittelusta.

Lue lisää luvusta Tiedonhallinnan prosessimalli.


Takaisin