Informaation liikkumisen paradigman perusta on matemaattisen kommunikaation teoriassa ja sen ideoihin pohjautuvassa informaation siirtomallissa. Tämä paradigma on ollut perustana etenkin tiedonhaun tutkimuksen kehittämiselle.

Paradigman mukaan informaation liikkuminen on sitä toimintaa, mitä tapahtuu etsittäessä ja haettaessa dokumentteja yksilön antamien toimeksiantojen pohjalta. Esimerkiksi kun kirjastonhoitaja noutaa haluamamme teoksen tai kun teemme asiakkaalle tiedonhaun, on kyse informaation liikkumisesta lähettäjältä (välittäjän kautta) vastaanottajalle.

Keskeisiksi pohdittaviksi asioiksi informaation liikkumisen paradigman jäsentäminä tulevat

  • entropia
  • epävarmuus
  • sanojen toistuvuus eli redundanssi
  • palaute
  • signaali/häly –suhde
Keskeisintä on se, kuinka viesti voidaan siirtää mahdollisimman tehokkaasti ja ilman häiriöitä lähettäjältä vastaanottajalle. Taustalla on ajatus siirrettävästä informaatiosta yksikkönä, kuten bitteinä. Myös ajatukset ja ideat voivat olla liikuteltavia, eivät vain dokumentit.


Takaisin