Tämä on Viestintätieteiden yliopistoverkoston wiki-sivusto oppimateriaalien julkaisuun ja ylläpitoon.

Viestintätieteiden yliopistoverkoston ja sen yhteistyökumppaneiden tuottamat oppimateriaalit on tarkoitettu verkoston ja sen jäsenyksikköjen käyttöön. Materiaalien tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet ovat tekijöillä ja tuottajilla.

Viestintätieteiden yliopistoverkoston sivustolle

Perusopinnot

Johdatus kuvalliseen viestintään
Johdatus viestintätieteisiin
Grundkurs i medier och kommunikation
Informaatiotutkimuksen perusteet

Tutkimuskurssit

Viestintätieteellinen tutkimus
Viestintätieteiden tutkimusmenetelmiä

Erityiskurssit

Finnish Media and Communication System
Finlandssvensk mediestruktur
Median pyörteissä - mediakasvatus
Viestintäkasvatus
Elokuvan taju
Kuvanlukutaito
Tiedonlähteiden ja tiedonhankinnan kurssi
Informationkällor och informationssökning
Ryhmäviestinnän perusteet
Yhteisöviestinnän perusteet

Viestinnän lait

Journalistietiikkaa
Tiedonhallinnan lainsäädäntöä
Viestinnän lainsäädäntöä